اطلاع رسانی شده که تا نیمه مرداد افزایش دما ادامه خواهد داشت . عواملی که افراد به معادلات زندگی شان افزوده اند و باید فکری به حال شان بکنند ؛ گرما ، کم آبی ، آلودگی ، بیکاری ، عدم بضاعت و توصیه به افزایش موالید ، بی حوصلگی ، بلاتکلیفی در محیط های کاری ، زبان و ادبیات بیگانه با یکدیگر و بسیاری عوامل دیگر که معادله زندگی مردمان را سرشار از مجهولات بی جواب کرده است . نامعادلاتی که هر چه زور می زنند دو طرف تساوی ش با هم جور نمی شود . افزایش دما موجی از عوارض را تولید می کند که امکان ادامه شیوه های بخور و نمیر قبل را از بین می برد و یکی یکی تشت برملا شدن بی کفایتی حضرات برنامه ریز و سیاست گذار از بام می افتد . در جغرافیای عینی و ذهنی زور صلاحیت ، کفایت ، کاردانی ، قابلیت و سایر عناصر موثر در مدیریت کلان و خرد جامعه ، تفسیر به رای می شود و رسیدن به شهود ؛ زیرآب خروار خروار داده را می زند . رضایت مندی از وضع موجود چنان محدود و زبونانه است که افراد مدام توصیه به مقایسه با شرایط بدتر از خود می شوند . آرزو در این جغرافیا منحصر به زنده ماندن می شود و ورد زیان کوچک بزرگ این است که دچار دوا ، درمان ، بیمارستان ، زندان ، پلیس ، آوارگی ، بی آبرویی و هزار بلا و بدبختی نشوند . در این جغرافیا هیچ کس رویایی ندارد . وزن متراکم و مهیب بالاسری های مرفه چنان سربار زندگی مردمان است که جایی برای خیال ، نمی ماند....

منبع : جوی آباد |"اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد" !
برچسب ها : افزایش